บริการออกแบบเว็บไซต์

บริการของ iTumWeb ที่จะช่วยเนรมิตเว็บไซต์ของบริษัท องค์กร และห้างร้าน ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของภาครัฐและเอกชน ทางเรายินดีให้บริการทำเว็บไซต์ โดยมีแพคเกจดังต่อไปนี้

Web Design Starter

14,900
 • ออกแบบ 1 Layout
  จำนวนการออกแบบให้สำหรับลูกค้า
 • แบนเนอร์ : 1 รูป
 • รูปภาพ 60 รูป
  ใส่รูปภาพให้ไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ โดยไม่มีการปรับแต่งภาพให้
 • เมนู ไม่จำกัด
  สามารถสร้างเมนูเว็บไซต์ได้ไม่จำกัด
 • เพิ่มเนื้อหา 20 หน้า
  ใส่ข้อมูลภายในเว็บไซต์ไม่เกินจำนวนที่กำหนด
 • ไม่รองรับการทำ SEO
  การทำ SEO คือการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อสามารถค้นหาเจอในเว็บไซต์ Google
 • ไม่รองรับระบบ Google Analytics
 • ไม่รองรับระบบ Facebook
 • ไม่รองรับระบบ Youtube

Web Design Medium

19,900
 • ออกแบบ 1 Layout
  จำนวนการออกแบบให้สำหรับลูกค้า
 • สไลต์ภาพ : 2 รูป
 • รูปภาพ 80 รูป
  ใส่รูปภาพให้ไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ โดยไม่มีการปรับแต่งภาพให้
 • เมนู ไม่จำกัด
  สามารถสร้างเมนูเว็บไซต์ได้ไม่จำกัด
 • เพิ่มเนื้อหา 30 หน้า
  ใส่ข้อมูลภายในเว็บไซต์ไม่เกินจำนวนที่กำหนด
 • รองรับการทำ SEO
  การทำ SEO คือการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อสามารถค้นหาเจอในเว็บไซต์ Google
 • รองรับระบบ Google Analytics
 • รองรับระบบ Facebook
 • รองรับระบบ Youtube

Web Design Pro

24,90035,000
 • ออกแบบ 2 Layout
  จำนวนการออกแบบให้สำหรับลูกค้า
 • สไลต์ภาพ : 3 รูป
 • รูปภาพ 100 รูป
  ใส่รูปภาพให้ไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ โดยไม่มีการปรับแต่งภาพให้
 • เมนู ไม่จำกัด
  สามารถสร้างเมนูเว็บไซต์ได้ไม่จำกัด
 • เพิ่มเนื้อหา 40 หน้า
  ใส่ข้อมูลภายในเว็บไซต์ไม่เกินจำนวนที่กำหนด
 • รองรับการทำ SEO
  การทำ SEO คือการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อสามารถค้นหาเจอในเว็บไซต์ Google
 • รองรับระบบ Google Analytics
 • รองรับระบบ Facebook
 • รองรับระบบ Youtube

Web Design Premium

Call
 • ออกแบบ 3 Layout
  จำนวนการออกแบบให้สำหรับลูกค้า
 • แบนเนอร์ : 3-5 สไลต์
 • รูปภาพ 100 รูป
  ใส่รูปภาพให้ไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ โดยไม่มีการปรับแต่งภาพให้
 • เมนู ไม่จำกัด
  สามารถสร้างเมนูเว็บไซต์ได้ไม่จำกัด
 • เพิ่มเนื้อหา 50 หน้า
  ใส่ข้อมูลภายในเว็บไซต์ไม่เกินจำนวนที่กำหนด
 • รองรับการทำ SEO
  การทำ SEO คือการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อสามารถค้นหาเจอในเว็บไซต์ Google
 • รองรับระบบ Google Analytics
 • รองรับระบบ Facebook
 • รองรับระบบ Youtube